O firmie

Historia

Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD - WROCŁAW Sp. z o.o. zostało założone dnia 16.06.2000 r. we Wrocławiu, jako oddzielny podmiot wydzielony z Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD - Jan Kordeusz. P. B. JANBUD - WROCŁAW Sp. z o. o. tworzyło swoje struktury i doświadczenie na fundamencie doświadczenia kadry technicznej, która rozpoczynała swoją karierę zawodową w Przedsiębiorstwie Budowlanym JANBUD - Jan Kordeusz.

 

Właściwa działalność związana z wznoszeniem budynków rozpoczęła się we wrześniu 2005r. i kontynuuje ją z powodzeniem do dnia dzisiejszego. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług budowlanych, a w szczególności konstrukcje żelbetonowe monolityczne i prefabrykowane, zbiorniki żelbetowe, budowę hal produkcyjnych i magazynowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych, garaży podziemnych wielostanowiskowych, budynków użyteczności publicznej, budowę nawierzchni drogowych, placów składowych i parkingów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także budynki "pod klucz".

 

Zaplecze i gwarancja

Firma dysponuje sprzętem budowlanym i innymi środkami produkcji niezbędnymi do realizacji wykonywanych zamówień. Posiadane moce produkcyjne poparte doświadczeniem kadry, zdobytym przy realizacji zleceń, wysoko wykwalifikowani pracownicy jak również filozofia pracy kładąca nacisk na właściwą organizację procesu budowlanego, wysoką jakość robót, odpowiednie motywowanie pracowników pozwala firmie udzielać realnych gwarancji na wykonanie prac w terminie, z zachowaniem technicznych i organizacyjnych wymagań zleceniodawców i inwestorów.

 

Ciągłe doskonalenie umiejętności oraz zdobywana wiedza idąca w parze z doświadczeniem zdobytym na zrealizowanych budowach, własne środki produkcji oraz sprzęt i przede wszystkim zaufana kadra pracownicza, pozwala podejmować odpowiedzialne zadania i udzielać realnych gwarancji.